Παρέχουμε σε εκδηλώσεις / φεστιβάλ και επιχειρήσεις

εξατομικευμένα προγράμματα ελαχιστοποίησης αποβλήτων και πιστοποίηση “πράσινης επιχείρησης”

Σας βοηθάμε να επιτύχετε υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα, μεγιστοποιώντας τα ποσοστά συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και ελαχιστοποιώντας την παραγωγή αποβλήτων, προσφέροντας παράλληλα αξιολόγηση από τρίτους φορείς για τις άλλες τρεις πτυχές στην επιχείρησή σας (μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα, στρατηγική για εξοικονόμηση νερού, επικοινωνία).

Scroll to top
Privacy Policy